Activitats a Tushita

2017
agost
del 22 agost 2017 al 30 agost 2017
Fred van der Zee

Curs en anglés

Per primera vegada, Tushita ofereix un curs bàsic de pintura digital de tankes amb Fred van der Zee. El curs consisteix en sessions pràctiques de pintura, meditacions i explicacions de la iconografia budista. Així mateix, inclou informació general sobre el hardware, una visió general de diferents productes de software per dissenyar digitalment i sessions sobre el procés de creació (de l'esbós a la imatge final).

del 26 agost 2017 al 30 agost 2017
Marina Brucet, Hans Burghardt

La meditació Mahamudra és un mètode molt directe i intuïtiu per tal de reconèixer la puresa de la ment i d'experimentar la naturalesa il·lusòria de l'ego. Aquest tipus de meditació, a l'aproximar-nos a com les coses existeixen en realitat, permet que la ment es torni més espaiosa i calma.

setembre
del 8 setembre 2017 al 11 setembre 2017
Hans Burghardt

En aquest curs veurem pràctiques, actituds i meditacions que ens poden conduir a un estat de felicitat genuïna que s'estén incondicionalment cap als altres i que és l'objectiu a què aspira el budisme Mahayana, al qual pertany el budisme tibetà. Ho farem explorant l'essència del missatge d'esperança de Buda Shakyamuni que, partint de l'observació i l'experiència, conclou que tots, sense excepció, podem aconseguir la felicitat.

del 15 setembre 2017 al 17 setembre 2017
Hans Burghardt

En aquest curs de meditació s'explicarà com desenvolupar l'atenció usant la respiració com a suport. Quan connectem amb la respiració, la ment es calma, les preocupacions i discursos mentals es dissolen, i s'obre un espai de quietud, claredat i obertura, que ens proporciona benestar i una felicitat serena; un espai des del qual es poden gestionar amb molta més habilitat les diferents situacions que ens trobem en el dia a dia. Aquest curs forma part del cicle de cursos de meditació de cap de setmana «Aprendre a meditar».

del 22 setembre 2017 al 25 setembre 2017
Marina Brucet

NOTA: També es pot fer el retir només el cap de setmana. En aquest retir explicarem què és una pràctica de purificació, els elements que hauria de tenir perquè sigui el més efectiva possible, i com aplicar-ho a les necessitats i circumstàncies de cadascú. Utilitzarem com a pràctica específica el que es coneix com a pràctica de Vajrasattva però es podrà utilitzar, també, una pràctica més general, per a aquells que no estiguin avesats a la pràctica de Vajrasattva i que així ho desitgin.

octubre
del 6 octubre 2017 al 8 octubre 2017
Artur Duch Puig, Consol Bofill

En el tir amb arc donarem importància primordial a la postura, la respiració i l’actitud mental. És necessari una estabilitat perfecta per apuntar, tensar i deixar amb precisió.

del 12 octubre 2017 al 15 octubre 2017
Bruno Rizzi

Per poder reconèixer de manera clara el que dóna sentit a la nostra vida i seguir-ho amb entusiasme i alegria és fonamental enfrontar-se de forma honesta i creativa amb la transitorietat i la mort.

En aquest curs treballarem amb la percepció de la pròpia mort i l'acompanyament a moribunds des de l'experiència, mitjançant exercicis pràctics i creatius i meditacions guiades.

del 20 octubre 2017 al 22 octubre 2017
Hans Burghardt

Curs de meditació que consisteix en una presentació de pràctiques que, mitjançant l'observació de la ment, permeten desenvolupar l'atenció amb la finalitat d'adquirir calma i espai mental. Aquest curs forma part del cicle de cursos de meditació de cap de setmana «Aprendre a meditar».

novembre
del 17 novembre 2017 al 19 novembre 2017
Marina Brucet

En aquest curs veurem eines que ens permetin una millora del benestar emocional, és a dir, que ens permetin respondre de forma més adaptada i menys automàtica davant les circumstàncies de la vida, i ho farem partint d'un millor autoconeixement. 

del 24 novembre 2017 al 26 novembre 2017
Hans Burghardt

Curs de meditació en el que s'explicaran tècniques que ajuden a gestionar i reduïr les emocions destructives, desenvolupar una estima sana cap a un mateix i els altres, i aconseguir així, un estat d'equilibri afectiu o emocional, desenvolupant, a més, qualitats positives com l'equanimitat, obertura cap als altres o un coneixement lúcid d'un mateix i de la realitat en general. Aquest curs forma part del cicle de cursos de meditació de cap de setmana «Aprendre a meditar».

desembre
del 6 desembre 2017 al 10 desembre 2017
Marina Brucet

En aquest curs s’introduirà, a més de la meditació, el pensament budista, una proposta sovint amb gran sentit comú i sovint també provocadora, amb una perspectiva oberta i sense donar res per fet, sinó aportant elements per la reflexió de cadascú i a la llum, alhora, del pensament i la societat en què vivim.

del 28 desembre 2017 al 6 gener 2018
Hans Burghardt

Per tal de transformar la ment i desenvolupar les seves qualitats necessitem obrir-nos als altres i abandonar la nostra visió errònia de la realitat. Sobre la base del reconeixement de la naturalesa insatisfactòria de la nostra existència, i mitjançant reflexions específiques, podem canviar la direcció de les nostres vides, cap a una satisfacció i felicitat que culminen en l'estat de plenitud que és el Despertar. Es pot començar el retir el 28 de desembre o l'1 de gener.

2018
gener
del 26 gener 2018 al 10 febrer 2018
Lama Jampa Monlam

NOTA: Les inscripcions comencen el 15 de setembre. Els «Amics de Tushita» tenen un període d'inscripció prioritari de l'1 al 15 de setembre. No es facilitarà informació d'aquesta activitat per correu o telèfon abans del període d'inscripció. Per tal de participar al retir s'han de satisfer uns certs requisits.

Poques persones al món tenen tanta experiència en la meditació com Lama Jampa Monlam, que ha passat gran part de la seva vida meditant, amb més de 30 anys de retir en solitari, molts dels quals dedicats a la pràctica de Vajrayoguini, de la qual n’és un expert. Als seus 90 anys, Lama Monlam és un exemple viu d'alegria interior, vitalitat, amor i sabiesa, mostrant-nos que una felicitat genuïna és possible i que es pot cultivar transformant la nostra ment.

És un privilegi i una oportunitat quasi única el poder participar en un retir de forma tan propera a un dels pocs grans meditadors que encara queden de tota una generació.