Activitats a Tushita

2017
octubre
del 20 octubre 2017 al 22 octubre 2017
Hans Burghardt

Curs de meditació que consisteix en una presentació de pràctiques que, mitjançant l'observació de la ment, permeten desenvolupar l'atenció amb la finalitat d'adquirir calma i espai mental. Aquest curs forma part del cicle de cursos de meditació de cap de setmana «Aprendre a meditar».

novembre
del 17 novembre 2017 al 19 novembre 2017
Marina Brucet

En aquest curs veurem eines que ens permetin una millora del benestar emocional, és a dir, que ens permetin respondre de forma més adaptada i menys automàtica davant les circumstàncies de la vida, i ho farem partint d'un millor autoconeixement. 

del 24 novembre 2017 al 26 novembre 2017
Hans Burghardt

Curs de meditació en el que s'explicaran tècniques que ajuden a gestionar i reduïr les emocions destructives, desenvolupar una estima sana cap a un mateix i els altres, i aconseguir així, un estat d'equilibri afectiu o emocional, desenvolupant, a més, qualitats positives com l'equanimitat, obertura cap als altres o un coneixement lúcid d'un mateix i de la realitat en general. Aquest curs forma part del cicle de cursos de meditació de cap de setmana «Aprendre a meditar».

desembre
del 6 desembre 2017 al 10 desembre 2017
Marina Brucet

En aquest curs s’introduirà, a més de la meditació, el pensament budista, una proposta sovint amb gran sentit comú i sovint també provocadora, amb una perspectiva oberta i sense donar res per fet, sinó aportant elements per la reflexió de cadascú i a la llum, alhora, del pensament i la societat en què vivim.

del 28 desembre 2017 al 6 gener 2018
Hans Burghardt

Per tal de transformar la ment i desenvolupar les seves qualitats necessitem obrir-nos als altres i abandonar la nostra visió errònia de la realitat. Sobre la base del reconeixement de la naturalesa insatisfactòria de la nostra existència, i mitjançant reflexions específiques, podem canviar la direcció de les nostres vides, cap a una satisfacció i felicitat que culminen en l'estat de plenitud que és el Despertar. Es possible fer només una part del retir: del 28 al 31 de desembre o de l'1 al 6 de gener.

2018
gener
del 26 gener 2018 al 10 febrer 2018
Lama Jampa Monlam

NOTA: Tan sols queden places en la llista d'espera. La preinscripció no assegura la participació en el retir, que dependrà de que es compleixin els requisits. 

Poques persones al món tenen tanta experiència en la meditació com Lama Jampa Monlam, que ha passat gran part de la seva vida meditant, amb més de 30 anys de retir en solitari, molts dels quals dedicats a la pràctica de Vajrayoguini, de la qual n’és un expert. Als seus 90 anys, Lama Monlam és un exemple viu d'alegria interior, vitalitat, amor i saviesa, mostrant-nos que una felicitat genuïna és possible i que es pot cultivar transformant la nostra ment.